FACH mebel Sp. z o.o.

ul. Brodowska 28A
63-000 Środa Wlkp.
  • NIP: 786-00-05-928
  • REGON: 004770982
  • Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • nr KRS 0000095990
  • Wysokość kapitału zakładowego: 700.800 PLN

Zufahrtskarte

Sekretariat

Małgorzata Duszczak

Verkauf

Agnieszka Filozof

Sylwia Fludra

Tomasz Wilma

Technische Abteilung

Zbigniew Hałas